sábado, 4 de abril de 2015

Característiques de la vegetacióCARACTERÍSTIQUES DE LA VEGETACIÓ
La vegetació se situa de forma estratificada formant cordons dunars, on en cada un d’ells, habita unes espècies vegetals diferents. Però totes elles, adaptades en menor o major mesura a condicions extremes:
-Sòl arenós i amb poca retenció hídrica
-Mobilitat del substrat
-Baix contingut amb matèria orgànica
-Efecte abrasiu del vent i la sal
-Elevada insolació
Front a aquestes condicions adverses, les plantes han desenvolupat una sèrie d’adaptacions que comporten canvis morfològics i fisiològics com:
-l’engrossiment de la cutícula
-reducció de la superfície foliar i de la grandària total de la planta
-reducció de la densitat dels estomes per evitar l'alta evapotranspiració
-llarg sistema radicular per aconseguir la capa freàtica i desenvolupament de sistemes especials de per acumular aigua i protegir-se dels vents
- les parts més pròximes a la línia de la mar se situen les espècies amb una elevada tolerància a l'elevada concentració en salsLa zonificació de la vegetació segueix un esquema semblant en tota l’àrea de llevant, des de la costa cap a l’interior, distribuint-se de la següent manera:
-Praderes oceàniques: Encara submergides es localitzen praderes submarines de Posidònia oceànica.